Home

Historisch Congres

Verder dan de Volkswil

VERDER DAN DE VOLKSWIL

 

Op 13 oktober 2017 organiseert studievereniging GHD Ubbo Emmius haar jaarlijkse historische congres. Dit jaar krijgt de bezoeker verschillende perspectieven aangeboden op het veel besproken thema populisme.

 

Op deze website vind je alle informatie!

Inschrijven voor het historisch congres kan tot maandag 9 oktober 23.59 uur

Algemeen

 

 

 

Populisme is een wijdverbreid fenomeen. In de eenentwintigste eeuw is een goed begrip hiervan onmisbaar, zowel voor burgers in het algemeen als voor historici in het bijzonder. De opkomst van populistische partijen roept vragen op zoals: wat zijn de dieperliggende oorzaken voor populisme op het binnen-en buitenland? Wat zijn de politieke implicaties? Op het Historisch Congres van GHD Ubbo Emmius dat plaatsvindt op vrijdag 13 oktober 2017 zoeken we samen met de experts naar antwoorden op deze vragen en meer.

 

Ook dit jaar is het historisch congres van GHD Ubbo Emmius weer onderdeel van de Maand van de Geschiedenis. Is geluk alleen een product van deze tijd of zijn mensen altijd bezig het geluk te vinden? In oktober spoelt de Maand van de Geschiedenis terug rond het thema Geluk. Van gelukzoekers tot weldoeners, van Fortuna tot vrijheid.

 

Waarom voelt de mens zich zowel in tijden van crisis als voorspoed aangetrokken tot het populisme en waarom hebben we altijd het gevoel dat het beter kan? Is het gras echt altijd groener aan de overkant en maakt het populistische ideaalbeeld werkelijk gelukkig? De zoektocht naar geluk en het behoudt ervan is altijd een sterke drijfveer geweest voor de mens. Zo ook als het gaat om het kiezen van een volksvertegenwoordiger. Toch gaat het populisme verder dan slechts de volkswil. Tijdens dit congres zullen verschillende perspectieven van op populisme worden belicht, met als doel de heersende tunnelvisie te doorbreken. Zo zal er gesproken worden over de toekomst van het populisme in de westerse maatschappij, de invloed van populisme op mensenrechten en social media en zal de geschiedenis van het populisme in Latijns Amerika verder uitgelicht worden.