Workshops

Historisch Congres

Verder dan de Volkswil

Workshops

Prof. dr. W. G. Pansters

Hoogleraar Latijns Amerika, Rijksuniversiteit Groningen & Universiteit van Utrecht

 

Populisme in Latijns Amerika

 

In Latijns Amerika kwam het populisme in de eerste helft van de vorige eeuw sterk tot ontwikkeling. Na de Eerste Wereldoorlog en de mondiale economische crisis van 1929 kwamen de maatschappelijke verhoudingen in het continent op scherp te staan. Om daaraan het hoofd te bieden worden in veel samenlevingen zwaar bevochten stappen gezet om de spanningen te vertalen in een grotere sociale en politieke participatie. Als gevolg verkregen in grote landen als Argentinië, Brazilië en Mexico populistische presidenten veel macht. Wat waren de voornaamste kenmerken van deze regimes en wat valt te zeggen van meer recente vormen van populisme in de regio? Hoe zijn deze verschijnselen in de wetenschap geanalyseerd?

Wil G. Pansters is hoofd van het Department of Social Sciences van University College Utrecht en hoogleraar bij de afdeling Culturele Antropologie (UU). Hij is tevens bijzonder hoogleraar Latijns Amerika Studies en directeur van het Mexico Studies Centrum aan de RUG. In zijn onderzoek houdt hij zich bezig met vraagstukken van politieke antropologie, regionale geschiedenis, geweld en drugshandel in Mexico en Latijns Amerika. Tot zijn recente publicaties behoren Violence, Coercion and State-Making in Twentieth-Century Mexico. The Other Half of the Centaur (Stanford: Stanford University Press, 2012), en (samen met Benjamin T. Smith en Peter Watt, eds.), Beyond the Drug War in Mexico. Human rights, the Public Sphere and Justice (London: Routledge, 2017).

 

Lars van Troost

Senior adviseur Beleid en strategie bij Amnesty International Nederland

 

Populisme en mensenrechten

In het publieke debat wordt populisme regelmatig geassocieerd met cultureel conservatisme, nativisme, nationalisme en de volkswil. De term 'mensenrechten' heeft eerder connotaties als kosmopolitisme, internationaal recht, progressief en rechtsstaat. Populisten zijn geen mensenrechtenactivisten en die laatsten gruwen van populisme. Of toch niet?

 

Populisten en mensenrechtenactivisten lijken soms dezelfde waarden te verdedigen, zoals vrijheid, vrije meningsuiting, privacy, beperkte staatsmacht. GeenStijl en Amnesty International voeren momenteel zelfs campagne voor hetzelfde doel: een raadgevend referendum over de nieuwe Nederlandse Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (Wiv; zie: https://sleepwet.nl/).

 

Misschien is het tijd om een iets nauwkeuriger blik te werpen op de relatie tussen mensenrechtenactivisme en populisme. Dat doen we in deze workshop.

 

 

Lars van Troost, sinds 2015 senior adviseur Beleid en strategie bij Amnesty International Nederland (AINL). Daarvoor was hij bij AINL onder meer werkzaam als hoofd Politieke Zaken en Persvoorlichting en hoofd Vluchtelingen. Hij vertegenwoordigde Amnesty International tussen 1995 en 2010 in New York, Den Haag, Rome en Kampala bij onderhandelingen over het Internationaal Strafhof. Van 2012 tot 2016 was hij lid en voorzitter van de Raad van Advies van het College voor de Rechten van de Mens.

Martin Rosema

Politicoloog verbonden aan de Universiteit Twente

 

De psychologie van de populistische kiezer

 

Deze workshop gaat over de vraag wat kiezers van populistische partijen beweegt en wat hen onderscheidt van andere kiezers. Zijn het vaker mannen, ouderen, of lager opgeleiden, en hoe komt dat? Hebben kiezers van populistische partijen een ander persoonlijkheidsprofiel? En wat leert onderzoek over de rol van emoties als angst en woede? Deelnemers aan de workshop krijgen antwoord op zulke vragen en kunnen tevens ontdekken hoe populistisch hun eigen politieke opvattingen zijn.

 

Martin Rosema is als politicoloog verbonden aan de Universiteit Twente. Hij doet ruim twintig jaar onderzoek naar verkiezingen en referenda, in het bijzonder de psychologie van het stemmen. Hij is redacteur van het wetenschappelijke tijdschrift Political Psychology en voormalig mededirecteur van het Nationaal Kiezersonderzoek.

 

Reinard van Dalen

MA Information Science , University of Groningen

 

Ontdek iemands politieke voorkeur met Twitter

 

Op 21 maart 2006 werd Twitter opgericht, één van de grootste sociale media. Elke dag worden er gemiddeld 500 miljoen tweets verstuurd. Sinds de oprichting van Twitter is er dan ook een gigantische datacollectie ontstaan. Deze collectie kan voor vele onderzoeksdoeleinden worden ingezet. Van geografisch tot taalkundig onderzoek, de miljarden beschikbare tweets bieden enorme mogelijkheden om diverse onderzoeksvragen te kunnen beantwoorden.

 

Kunnen we op basis van iemand zijn taalgebruik zien wat zijn of haar politieke voorkeur is? Dit was de onderzoeksvraag van mijn Bachelor scriptie voor de BSc Information Science. Om hierop een antwoord te kunnen geven heb ik gebruik gemaakt van deze enorme datacollectie van Nederlandstalige tweets. Door gebruik te maken van technieken als Distant Supervision en Machine Learning bleek het mogelijk om in 66% van de gevallen de juiste politieke voorkeur van een Twittergebruiker te voorspellen. Zo bleek dat VVD’ers vaker in hun tweets spreken over ondernemerschap, wegen en werkgelegenheid. Maar ook over café, hapje en shoppen. Aanhangers van Groenlinks spreken daarentegen vaker over milieu, vluchtelingen en zonnepanelen.

 

In de workshop maak je kennis met de enorme datacollectie van Twitter en de mogelijkheden die deze biedt. De workshop zal starten met een korte presentatie van mijn scriptie “Automatic classification of Dutch Twitter users based on political preference using their tweets”. Daarna kun je na een korte uitleg zelf aan de slag met het doorzoeken en in kaart brengen van relevante tweets.

 

*Neem voor deze workshop je laptop mee*